Skip to content
 

Imieniny

15 Sierpnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon,
Stefan, Stella,
Trzebimir
Do końca roku zostało 139 dni.
Komunikaty
Komunikaty.
Filtr     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji
14.08.2018. Bioindykatory
02.08.2018. Postanowienie Sądu - Wojciech Dobrychłop
02.08.2018. Wyrok dla Wojciecha Dobrychłop (3)
31.07.2018. Komunikat
26.07.2018. Wodę należy przegotowywać
21.06.2018. Podwyżek za wodę i ścieki dla mieszkańców nie będzie
19.04.2018. Ogłoszenie o pracę
13.12.2017. Dnia 02.01.2018r. - BWiO nieczynne
17.11.2017. Dnia 22.12.2017r. - BWiO nieczynne
10.10.2017. Komunikat - Jasna Góra
20.09.2017. Wyrok dla Wojciecha Dobrychłop
04.09.2017. Zmiana kont bankowych
25.07.2017. Kolejny sukces naszego pracownika
05.06.2017. Komunikat - Modernizacja magistralnej sieci wodociągowej
07.09.2015. Usunięcie awarii na magistrali (DN 300)
28.05.2015. Przerwa w dostawie wody - Porajów
19.12.2014. Życzenia świąteczno-noworoczne
14.10.2014. Przerwa w dostawie wody - Porajów
15.09.2014. Przerwa w dostawie wody - Lutogniwice
20.08.2014. Przerwa w dostawie wody - Trzciniec Górny
08.08.2014. Płukanie sieci wodociągowej - ul. Daszyńskiego 41, 43
07.05.2014. Informacja - remonty kanalizacji deszczowej w 2014r.
22.04.2014. Dnia 02.05.2014r. - BWiO nieczynne
04.03.2014. Przerwa w dostawie wody - Kopaczów
02.12.2013. Przerwa w dostawie wody - Trzciniec, ul. Słoneczna
27.11.2013. Przerwa w dostawie wody - Bratków, Krzewina, Lutogniewice
25.11.2013. Przerwa w dostawie wody pitnej - Jasna Góra w dn. 25.11.2013
28.10.2013. Oferujemy do odsprzedaży materiały hydrauliczne
25.10.2013. Ogłoszenie - odsprzedaż kserokopiarki Canon IR 3170CI
25.10.2013. Kolejny sukces naszego pracownika
11.10.2013. Ogłoszenie - odsprzedaż kserokopiarki Canon IR 3170CI
27.09.2013. Certyfikat ISO 9001:2008
16.07.2013. Kasa przeniesiona na Ip.
05.07.2013. Przerwa w dostawie wody - ul.Białogórska, Włókiennicza
27.03.2013. Życzenia Wielkanocne
19.03.2013. Komunikat - brak wody w miejscowości Porajów dn. 02.04.2013r.
18.02.2013. Komunikat dla wszystkich Klientów odprowadzających ścieki
05.12.2012. Życzenia świąteczno-noworoczne
08.08.2012. Remont Wydzielonej Komory Fermentacji zamkniętej (WKFz) na GSPOŚ.
07.08.2012. Wykonanie okresowych przeglądów rocznych obiektów BWiO S.A.
24.05.2012. Wykonanie przyłącz SN pompowni wody ul. Główna w Bogatyni
16.01.2012. Jakość wody za miesiąc listopad 2011
03.11.2011. Jakość wody za okres lipiec-październik 2011 r.
07.10.2011. Komunikat - Jakość wody
19.08.2011. Oferujemy do sprzedaży materiały elektryczne
19.08.2011. Oferujemy do sprzedaży części motoryzacyjne
21.06.2011. Nowy pojazd asenizacyjny WUKO SAK-8
07.06.2011. Uwaga - "źródło wody" w Jasnej Górze
11.04.2011. Ogłoszenie - przetarg nieograniczony WUKO SCK-3Z Jelcz
20.12.2010. Życzenia świąteczno-noworoczne
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 50 z 83
 • Inwestycje  ( 27 pozycji )
  Zadania inwestycyjne w 2011 roku realizowano na podstawie opracowanego planu zadań i zakupów, przyjętego do realizacji przez Zarząd Spółki i zatwierdzony uchwałami.
  Opracowany plan określał zadania instalacyjno – budowlane , których realizację rozpoczęto w latach ubiegłych a kontynuacja nastąpiła w 2011 r. oraz zakładał realizację nowych zadań budowlanych i  dokumentacyjnych w 2011 roku . 
  Plan nakładów na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów w roku 2011 kształtował się następująco : 
  a/. wkład pieniężny aport :                                                          - 6.400.000,00 zł
  b/ pozostały wkład pieniężny z lat ubiegłych:                            -    172.192,38 zł 
  c/. szacowana amortyzacja ogółem w 2010 r                            - 2.052.333,00 zł
       - plan zadań inwestycyjnych                                                  - 2.052.333,00 zł
       - zakupy                                                                                 - 1.981.450,00 zł
         (realizacja kwartalna w ramach posiadanych środków)
  d/. Zakupy (inne źródło finansowania)                                                -    0,00 zł
  e/. Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu                                    - 2.737.339,00 zł

  Z planu inwestycyjnego na rok 2011 realizowano następujące zadania:   ZADANIA INWESTYCYJNE – ostatecznie rozliczone
    
  1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w rejonie:
   
  a. ul. Chełmońskiego (od ul. Wyczółkowskiego do Zamoyskiego) 
  b. od Zamoyskiego do Dąbrowskiego 
  c. od Chełmońskiego – Malczewskiego do Zamoyskiego do Boznańskiej do. ul. Fałata 
  i Grotgera.

  Z uwagi na duży zakres zadania oraz ograniczone środki finansowe, realizacja zadania następowała etapowo. Pierwszy etap realizacji zadania ostał wykonany w latach 2007-2008.

  W pierwszym i drugim kwartale 2010 r. zrealizowano modernizację sieci w rejonie 
  ulic Chełmońskiego – Zamojskiego oraz łącznik do ulicy Dąbrowskiego. 
  W pierwszym kwartale 2011r. zakończono realizację zadania w zakresie instalacyjnym oraz dokumentacyjnym.


  Inw2011_1.jpg


  2. Rozbiórka części budynku magazynowo – garażowego przy ul Chopina 35 w Bogatyni wraz z remontem pozostałej części budynku magazynowo – garażowego.

  Realizacja zadania następowała systemem gospodarczym przez dział TWS. 
  Dokonano rozbiórki a odpady przekazano celem utylizacji firmie GRUZBET.

  PONIESIONE NAKŁADY :

  Rozbiórka wraz z utylizacją :                                                                       9.634.64 
  Remont pozostałej części budynku :                                                        104.786,21 


  Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość dokumentacji, została zaliczona do wartości zadania.


  Inw2011_2.jpg

   


  3. Remont (modernizacja) komory pomiarowej – Oczyszczalnia Bogatynia. 
  Uszczelnienie zbiornika preparatem CT-2, uszczelnienie komory reaktora żywicą polieretanową. W ramach renowacji wykonano metodą natryskową zabezpieczenie antykorozyjne żywicą epoksydową. 


  Inw2011_3.jpg 


  4. Wymiana drzwi zewnętrznych do rozdzielni w budynku wielofunkcyjnym (Oczyszczalnia Sieniawka).
  Aluminiowe drzwi zewnętrzne zamontowane w budynku wielofunkcyjnym znajdującym się na terenie obiektu oczyszczalni ścieków w Sieniawce przy ul Rolniczej. 


  Inw2011_4.jpg

   


  5.Wymiana sond tlenowych (Oczyszczalnia Sieniawka)
   

  Inw2011_5.jpg


  6. Wykonanie niezbędnych robót na SUW w Bogatyni w celu spełnienia warunków prawidłowego procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków technologicznych (popłuczyn).

  W ramach zadania wykonano następujący zakres prac :

  - opracowano dokumentację projektowo kosztorysową 
    budowy hali                                                                                  –    8.250,00 zł
  - zlecono wykonanie robót w zakresie wykonania 
    fundamentów oraz posadzek                                                          –  35.000,00 zł
  - prace dodatkowe – zmiana warunków gruntowych                           –  10.148,92 zł
  - nadzór inspektora nadzoru nad realizacją zadania                           –    1.800,00 zł
  - wykonanie i montaż hali separatora                                                –  54.480,00 zł
  - separator Lamella                                                                         –192.400,00 zł


  Zobowiązania wynikające z zawartych umów: 302.078,92 zł 

  Inw2011_6.jpg


  7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w węźle na skrzyżowaniu ul Daszyńskiego Świerczewskiego, Bojowników o Wolność i Demokrację (likwidacja przewężenia).

  Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 395,35 mb. Sieć kanalizacyjna wykonana z rur PVC ø 600 – 31,25 mb, ø 400 – 15,50 mb, ø 300 – 18,80 mb, ø 250 – 70,55 mb, ø 200 – 141,15 mb, ø 90 – 52,20 mb, ø 160 – 65,90. Dodatkowo zamontowano rury PVC: ø 500– 3 mb, ø 110– 10,5 mb, ø 50– 16 mb. W ramach zadania przebudowano  sieć kanalizacji deszczowej długość 70 mb. Kanalizację deszczową wykonano z rur ø 600 – 51,80 mb, ø 300 – 12,40 mb, ø 160 – 5,80 mb. Zainstalowana armatura kanalizacyjna: studnie PVC: ø 315, ø 425, studnie z kręgów betonowych. 


  Inw2011_7.jpg


  8.   Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Opolowskiej do  ul. Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni.
  Zadanie w zakresie instalacyjno – montażowym zakończone. 


  Obecnie trwają starania w celu przekazania wartości dokumentacji projektowo – kosztorysowej w formie aportu rzeczowego o wartości: 34.770,00 zł. 
  Wartość dokumentacji zostanie doliczona do wartości realizacji zadania inwestycyjnego i będzie stanowiła sumę wartości prac instalacyjno montażowych oraz dokumentacyjnych.

  Inw2011_8.jpg

  9. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz budowa sieci wod.-kan. ul Wąska w Bogatyni.

  Sieć wodociągowa: Łączna długość sieci wynosi 73,9 mb, w tym odczepów 30,6 mb. 
  Sieć wykonana z rur PE ø 125– 41,05 mb, ø 90– 2,25 mb, ø 32 – 30,6 mb. Zainstalowana armatura wodociągowa: zasuwy, hydrant podziemny. Sieć wpięta do istniejącego wodociągu PE ø 125, biegnącego wzdłuż ul. Wąskiej, rejon budynku nr 2. Odczepy wykonano do działek nr: 12/10, 12/11, 12/15, 12/13, 12/14. 

  Sieć kanalizacji sanitarnej: Łączna długość sieci wynosi 79,95 mb, w tym odczepów 34,45 mb. Sieć kanalizacyjna wykonana z rur PVC ø 200 – 45,5 mb, ø 160 – 34,45 mb. Dodatkowo zamontowano rury PVC: ø 425– 2 mb, ø 315– 12 mb, ø 300 – 3 mb, ø 250 – 3 mb. Zainstalowana armatura kanalizacyjna: studnie PVC: ø 315, ø 425, studnia z kręgów betonowych ø 1200. Sieć wpięta do istniejącego kolektora PVC ø 200, biegnącego wzdłuż ul. Wąskiej, rejon budynku nr 2. Odczepy wykonano do działek 
  nr: 12/10, 12/11, 12/15, 12/13, 12/14. 

  Inw2011_9.jpg

  10. Popowodziowa wymiana dmuchaw wraz z przebudową istniejących sieci na Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni ul. Turowska.

  Dwie dmuchawy PG 30FI RNT 33.20 z rozdzielnicą elektryczną i przemiennikiem Częstotliwości. Rotacyjne dmuchawy typu ROOTS, główne elementy: stopień sprężający dmuchawy, tłumik wlotowy, tłumik wylotowy, napęd z przekładnią pasową dmuchawy, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny-klapowy, obudowa dźwiękoszczelna, montaż na ramie nośnej, urządzenie znajduje się w budynku stacji dmuchaw.


  Inw2011_10.jpg


  11. W związku z powodzią która uszkodziła pomieszczenia socjalno biurowe na oczyszczalni ścieków w Bogatyni, decyzją Zarządu BWiOSA w Bogatyni zlecono zakup tymczasowych kontenerów socjalno biurowych . Zawarta umowa opiewała na kwotę 101.685,00 zł . 

  Zadanie w zakresie przyłączy wod.-kan. oraz przyłącza elektroenergetycznego realizowane systemem gospodarczym. 


  Inw2011_11.jpg

  12. Budowa uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe przy ul. Słowackiego w Bogatyni

  Sieć wodociągowa: długość sieci wynosi 172,05 mb, w tym odczepów 31,40 mb (5szt.). Sieć wodociągowa wykonana z rur PEHD ø160–140,65 mb,  ø40–31,40mb. Zainstalowana armatura wodna: zasuwy, hydranty podziemne. Sieć wodociągowa wpięta do istniejącego rurociągu ø 160 przebiegającego w ulicy Górnej (dz. 23 AM9 obr. III Bogatynia).

  Sieć kanalizacji sanitarnej: długość sieci wynosi 166,30 mb, w tym odczepów 31,4 mb (5 szt.).  Sieć wykonana z rur PVC ø 200 – 134,9 mb, ø 160 – 31,4 mb. Dodatkowo zamontowano rury PVC ø 425 – 2 mb, ø 315 – 7,5 mb. Zainstalowana armatura kanalizacyjna: studnie: ø 315, ø 425, studnie z kręgów betonowych: ø 1000, ø 1200. Sieć kanalizacyjna wpięta do istniejącego kolektora ø 200 przebiegającego przez dz. 35/4 AM 9 obr. III Bogatynia.    
  Inw2011_12.jpg

     >> ZADANIA INWESTYCYJNE w trakcie realizacji lub na etapie dokumentacyjnym.

  Archiwum Inwestycji :
 • Informacje bieżące  ( 52 pozycji )
  Wieści z życia firmy i nie tylko