Skip to content
 

Imieniny

15 Sierpnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon,
Stefan, Stella,
Trzebimir
Do końca roku zostało 139 dni.
Wymiana sieci wodociągowej
30.09.2009.

Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

 

           W ostatnim czasie BWiO S.A prowadziło inwestycje wymiany sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami. Chcemy poinformować państwa o tym co i gdzie zostało wykonane:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Czerwonej i Bojowników w Bogatyni

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 110 tys

Zadanie rozpoczęto 22.06.2009 r

Zadanie ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie oraz likwidację zbiorników bezodpływowych .

W związku z tym iż teren ten jest objęty strefą konserwatorską prace przy realizacji zadania zostały wstrzymane do momentu ustanowienia nadzoru Konserwatorskiego . Planowany termin kontynuacji prac od 07.09.2009 r

2.Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji nr 3,5 i bazy ZTiST przy ul Dworskiej w Bogatyni

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 230 tys

Zadanie rozpoczęto:  07.2009 r

Zadanie zakończono: 09.2009 r

Zadanie ma na celu wymianę sieci wodociągowej ø150 która jest rurociągiem wyeksploatowanym i przysparzającym wielu problemów z utrzymaniem parametrów jakościowych i fizykochemicznych dostarczanej wody .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe na odcinku ul Dworskiej oraz zostanie wykonane nowe przyłącze do budynków po byłej Szkole Podstawowej nr 2

Istniejący rurociąg jest wymieniony na PEHD 160 na odcinku od skrzyżowania ul Nadbrzeżna – Turowska poprzez ul Dworską do budynku byłej Szkole Podstawowej nr 2  .

Na sieci jest montowana armatura światowego i sprawdzonego producenta którym są Hawle oraz AVK.

Realizacja zadania zapewnia właściwą ochronę p.poż. na całej długości wymienianej sieci oraz poprawi parametry dostarczanej wody  .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe ze stalowych na PE.W związku z tym iż budynki nr 3,5 i bazy ZTiST przy ul Dworskiej w Bogatyni nie posiadają przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej , w ramach zadania zostanie wybudowany odcinek sieci oraz indywidualne przyłącza kanalizacji sanitarnej . Pozwoli to na uregulowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie a także pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników – szamb .

Łączna długość wymienianej sieci wodociągowej : ok. 350 mb

Łączna długość wymienianych przyłączy wodociągowych : ok. 100 mb

Długość sieci kanalizacji sanitarnej : ok. 180 mb

Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej : ok. 150 mb

Przykładowy obraz

 

3.Awaryjna wymiana sieci wodociągowej w ul Rolniczej w Sieniawce

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 400 tys

Zadanie rozpoczęto 10.07.2009 r

Szacowany termin zakończenia 21.08.2009

Zadanie ma na celu wymianę sieci wodociągowej ø100 która jest rurociągiem wyeksploatowanym i przysparzającym wielu problemów z utrzymaniem parametrów jakościowych i fizykochemicznych dostarczanej wody .

Istniejący rurociąg zostanie wymieniony na PEHD 125 na odcinku od posesji nr 5 przy ul Rolniczej do bazy transportowej PKS w Sieniawce. Na sieci jest montowana armatura światowego i sprawdzonego producenta którym są Hawle oraz AVK.

Realizacja zadania poprawi ochronę p.poż. na całej długości ul Rolniczej oraz poprawi parametry dostarczanej wody .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe ze stalowych na PE.

W ramach zadania zostanie wykonany odczep dla drugostronnego zasilania m. Porajów w rejonie ul Stawowej .

Łączna długość wymienianej sieci : ok. 750 mb

Łączna długość wymienianych przyłączy : ok. 400 mb

Prowadzenie prac jest utrudnione z uwagi na duży ruch kołowy w kierunku granicy Państwa. 

4.Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul Stawowej

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 150 tys

Zadanie rozpoczęto:  05.2009 r

Zadanie zakończono: 07.2009 r

Zadanie miało na celu wymianę sieci wodociągowej ø100 która jest rurociągiem wyeksploatowanym i przysparzającym wielu problemów z utrzymaniem parametrów jakościowych i fizykochemicznych dostarczanej wody .

Istniejący rurociąg został wymieniony na PEHD 125 na odcinku od skrzyżowania ul Poniatowskiego - Stawowa do posesji nr 6b przy ul Stawowej . W ramach zadania dodatkowo wykonano wymianę istniejącej sieci połączeniowej od ul Stawowej do ul Leśnej .

Przy realizacji zastosowano nowatorską metodę wymiany sieci przy użyciu przewiertu sterowanego i wciągania bezpośredniego rury przewodowej . Tak prowadzone prace pozwoliły obniżyć koszty wykonania zadania oraz zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców.

Na sieci jest montowana armatura światowego i sprawdzonego producenta którym są Hawle oraz AVK.

Realizacja zadania zapewniła ochronę p.poż. na całej długości ul Stawowej – Leśnej – Bocznej w Porajowie oraz poprawi parametry dostarczanej wody  .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe ze stalowych na PE.

Łączna długość wymienianej sieci : ok. 300 mb

Łączna długość wymienianych przyłączy : ok. 100 mb

W ramach zadania wykonano wymianę istniejących odczepów kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji przy ul Stawowej. Stare wyeksploatowane betonowe rury zostały wymienione na PCV .

W ramach zadania wykonano nowe odczepy od sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zakończone studniami na terenach działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Przykładowy obraz