Skip to content
 

Imieniny

15 Sierpnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon,
Stefan, Stella,
Trzebimir
Do końca roku zostało 139 dni.
Ogłoszenie - przetarg nieograniczony WUKO SCK-3Z Jelcz
11.04.2011.

Bogatyńskie Wodociągii Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni

ul.II Armii Wojska Polskiego 20, 59-920 Bogatynia

 

Ogłaszają

                   Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż :

 

Pojazdu specjalistycznego do czyszczeniai udrażniania kanalizacji WUKO  SCK-3Z markiJELCZ

                                           cena wywoławcza brutto : 26.500,00 PLN

Dane techniczne pojazdu:

- pojazd marki JELCZtyp: P 422K

- wskazania licznika: 550905 km

- dopuszczalna masacałkowita : 16000 kg

- rodzaj pojazdu ; specjalistycznydo czyszczenia i udrażniania kanalizacji WUKO SCK-3Z

- rok produkcji :1995

- data pierwszejrejestracji 08-01-1996

 

Opis stanu technicznego pojazdu:

Pojazd wycofany zeksploatacji ze względu na niesprawny silnik – pęknięta tuleja cylindrowa naII-gim cylindrze. Zużycie zespołów i podzespołów proporcjonalne do okresueksploatacji i przebiegi pojazdu.

 

Procedura przebiegu przetargu :

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie BWiO w Bogatyni ul. II Armii Wojska Polskiego 20 /pokój 211/ w dniu 5 maja 2011 r. o godzinie 1000.
  2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej konkretnego środka transportu należy wpłacić na konto BZ WBK S.A. I O/Bogatynia 04 1090 1971 0000 0005 2401 0090 lub w kasie Spółki do godziny 930 w dniu przetargu. Wadium nie podlega oprocentowaniu.                                                    

Zastrzeżenia:

1.    Wadiumprzepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji niezaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej,

2.    Wadiumuczestników licytacji, którzy nie stali się nabywcami w wyniku licytacjizostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji,

3.    Wadiumzłożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadiumto przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy,

4.    Zastrzegasię prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacjeodnośnie warunków przetargu, bądź jego przedmiotu można uzyskać telefoniczniepod numerem 075 77 42 106 wew. 119, 665 444 851 lub w siedzibieSpółki pokój 211. Pojazd można oglądać w dni robocze w godzinach 800- 1430.

 

Ofertę należy złożyć do5 maja 2011 r. do godz.9.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„Ofertana zakup pojazdu specjalistycznego. Nie otwierać przed 5 maja 2011 r. godz.10.00”