Skip to content
 
Realizacja Zadań Inwestycyjnych w 2010-2011 r.
28.07.2011.


Realizacja Zadań Inwestycyjnych w 2010-2011 r.


Wymiana sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Sieniawce, na odcinku od skrzyżowania do strony w kierunku Bogatyni.
W ramach zadania wykonano modernizację istniejących sieci rozdzielczych przebiegających w ul. Rolniczej w Sieniawce. Wbudowano rurociąg PEHD 125 o łącznej długości 740 mb. Na rurociągu zainstalowano normatywną armaturę typu:
Zasuwy DN 100 – 7 szt. oraz zabudowano hydrant nadziemny DN-80 – 3 szt. i odpowietrznik w rejonie wjazdu na teren Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
W ramach modernizacji dokonano wymiany przyłączy zasilających posesje nr  5, 7, 8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, przy ul. Rolniczej. 
Łączna długość zmodernizowanych przyłączy wynosi 463 mb.

Inwestycja01.JPG


 Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z posesji przy ul. Armii Czerwonej 1 i 11 oraz nr 2 przy ul. Bojowników w Bogatyni.

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  W ramach zadania wybudowano 76 mb rurociągu Ø 200 z rur PCV, trzy studnie rewizyjne Ø 1200 oraz sześć studni systemem z PP.
Do nowo wykonanej sieci wbudowano przyłącza – odczepy do istniejącej zabudowy o łącznej długości 94 mb, a na odczepach zainstalowano pięć systemowych studni z PP stanowiących granicę odpowiedzialności spółki za świadczone usługi.

Inwestycja02.JPG  


Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową w rejonie ulicy Dymitrowa – Spokojnej w Bogatyni.

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
W ramach zadania wykonano sieć rozdzielczą przebiegającą w rejonie ul. Dymitrowa – Opolowskiej, rurociąg PEHD Ø 160 o łącznej długości 414 mb, rurociąg osłonowy PEHD 225 o łącznej długości 72 mb, rurociąg PEHD 125 – 5 mb, rurociąg PEHD 110 – 6mb. 
Na rurociągu zainstalowano normatywną armaturę typu: zasuwy DN 100 – 2szt., DN 150 – 17 szt., DN 25 – 4 szt., hydrant nadziemny DN 80 – 2 szt.

Inwestycja03.JPG


Uzbrojenie terenu pod przyszłe budownictwo w rejonie ul. Turowskiej w Bogatyni oraz przebudowa sieci wod.-kan. dla poszczególnych posesji w tym rejonie.

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W ramach zadania wbudowano 274 mb rurociągu PEHD Ø 125. 
Zainstalowano armaturę: zasuwy DN 150 – 2 szt., zasuwa DN 100 – 2 szt., zasuwa DN 50 – 1 szt., hydrant nadziemny Ø 80 – 2 szt. oraz hydrant podziemny Ø 80. Do zmodernizowania sieci wodociągowej wykonano łącznie 197 mb przyłączy – odczepów wodociągowych z rur PE, w przedziale średnic 32-40. Na przyłączach – odczepach zainstalowano łącznie dziewięć zasuw DN 25-32. Dokonano modernizacji oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zabudowano 6 studni z kręgów betonowych Ø 1200, studnie Ø 425 – 4 szt., studnie Ø 315 – 1szt. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 250 mb i wykonana została z rur PCV SN 4-8. Do nowo wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonano 295 mb odczepów z rur PVC Ø 160 SN 2-4. Zainstalowano armaturę: studnię Ø 315 – 11 szt., studnie Ø 425 – 8 szt.  


Inwestycja04.JPG


Modernizacja oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją bezodpływowych zbiorników szamb ul. Dworska (skrzyżowanie ul. Zgorzeleckiej – Dworskiej – Turowskiej).
Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 
W ramach zadania wybudowano 115 mb z rur SN 2-8 PVC Ø 200, 100 mb Ø 160 oraz 10 mb Ø 110. Zainstalowano następującą armaturę: studnia Ø 400 – 5 szt., studnia Ø 315 – 7szt.

  


Inwestycja05.JPG


Modernizacja oraz budowa sieci wodociągowej ul. Dworska (skrzyżowanie ul. Zgorzeleckiej – Dworskiej – Turowskiej)

W ramach zadania zmodernizowano 410 mb rurociągu stalowego o średnicy Ø 150 i zastąpiono go rurociągiem PEHD Ø 160.
Zainstalowano następującą armaturę: zasuwa DN-150 – 5 szt., zasuwa DN 80- 5szt., zasuwa PN 50 – 2 szt., zasuwa DN 32 – 1 szt., zasuwa DN 25 – 14 szt., hydrant nadziemny Ø 80 – 2 szt., oraz hydrant podziemny Ø 80 – 2 szt.

Inwestycja06.JPG


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odczepami w rejonie Jasna Góra (działki: 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7). 

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 

W ramach zadania wybudowano 1183 mb rurociągu, w tym 842 mb rurociągu PEHD Ø 110 oraz 341 mb rurociągu PEHD Ø 125. Zainstalowano następującą armaturę: zasuwa DN  100 – 21 szt., zasuwa DN 80 – 9 szt., zasuwa DN 32 – 3 szt. zasuwa DN 25 – 20 szt., hydrant nadziemny Ø 80 – 8 szt. oraz hydrant podziemny Ø80 – 1 szt.

Inwestycja07.JPG

Wykonanie uzbrojenia w sieć wod. – kan. działek budowlanych w rejonie ul. Krzywej oraz przebudowa tych sieci w rejonie: ul. Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Kościuszki.
Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. 
Pierwszy i drugi etap zrealizowany w 2009 roku. Następnie w roku 2010 nastąpiła kontynuacja zadania w zakresie III i IV etapu.

Inwestycja09.JPG

Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej w węźle na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego, Świerczewskiego, Bojowników, likwidacja przewężenia).

Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. Zasadniczym celem przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej jest polepszenie parametrów hydraulicznych przepływu wód opadowych i roztopowych kolektorach, głównie poprzez wbudowanie w miejsce niektórych odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej nowych rur tworzywowych o bardzo niskim współczynniku szorstkości oraz budowę nowych studni przepływowo – połączeniowych. Wbudowanie tych urządzeń eliminuje powstawanie turbulencji przepływu oraz zamulanie studni i kanałów wskutek sedymentacji zawiesiny mineralnej na dnie studni i w rurach przewodowych. Realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie warunków odprowadzania ścieków podczas ulewnych deszczy. 

Termin zakończenia inwestycji : miesiąc lipiec 2011r.

Realizacja w trakcie.

  Inwestycja11.JPG


Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w rejonie:

a) ul. Chełmońskiego

b) ul. Zamoyskiego – Dąbrowskiego

c) ul. Malczewskiego – Olgi Boznańskiej, Fałata, Grottgera.

Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową.

Z uwagi na duży zakres zadania realizacja była prowadzona etapowo. 

Pierwszy etap został wykonany w latach 2007-2008. Kolejne zostały wykonane w latach 2009-2011.

  Inwestycja12.JPG


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Bogatyni

Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. 

Zakres prac:  

Budowa kanalizacji sanitarnej KS – 200 mb. 

Budowa sieci wodociągowej W – 200 mb.

Inwestycja w trakcie realizacji.Inwestycja14.JPG


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wąska w Bogatyni.

Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową.

Zakres prac: 

Budowa sieci wodociągowej W – 150 mb.

Budowa kanalizacji sanitarnej KS – 150 mb.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja15.JPG


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Bogatyni.

Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową.

Zakres prac: 
Budowa sieci wodociągowej W – 280 mb.,
Budowa kanalizacji sanitarnej KS – 280 mb.
Inwestycja w trakcie realizacji.

Inwestycja16.jpg


Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w Opolnie Zdrój.

Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową.
Zakres prac: 
Budowa kanalizacji sanitarnej KS – 6100 mb.
I etap zakończono
II etap w trakcie realizacji.

 

  Inwestycja17b.JPG

  Inwestycja17a.JPG


Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Markocicach rejon ul. Górna, Nadrzeczna, Leśna, Główna.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Odbudowa sieci wod. – kan. będzie prowadzona przez wyłonionego wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ul. Podwale 12a, 59-920 Zgorzelec.

Realizację Inwestycji przewidziano do miesiąca września 2011r.

Inwestycja18.JPG


Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej  w ul. Kościuszki w Bogatyni.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej będzie prowadzona przez wyłonionego wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. 

ul. Podwale 120, 59-920 Zgorzelec.

  Inwestycja19.JPG


 Odbudowa Oczyszczalni Ścieków przy ul. Turowskiej w Bogatyni.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe PROJ – EKO, Spółka z o.o. 64-920 Piła, ul. Okrzei 18.
Termin realizacji umowy do dnia 02.11.2011 r.

Inwestycja20.jpg