Skip to content
 

Imieniny

26 Września 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Cyprian, Euzebiusz,
Justyna, Łękomir
Do końca roku zostało 97 dni.
Podwyżek za wodę i ścieki dla mieszkańców nie będzie
21.06.2018.

Podwyżek za wodę i ścieki dla mieszkańców nie będzie

W związku z wprowadzoną w listopadzie 2017 roku nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce zostały zobowiązane do opracowania nowych wniosków taryfowych cen za wodę i ścieki na okres najbliższych 3 lat.

Wytyczne w zakresie szczegółowego sposobu określenia taryfy, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf zostały określone w drodze rozporządzenia.

W rozporządzeniu określono m.in. zasady ustalania niezbędnych przychodów, alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, kryteria różnicowania cen i stawek opłat. Określono jakie informacje winny być zawarte w projekcie taryfy i uzasadnieniu oraz jakie obszerne dokumenty mają być dołączone do wniosku.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. działalności gospodarczej, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. 

Organ regulacyjny w wydanej decyzji administracyjnej ocenił wniosek taryfowy pozytywnie, zatwierdzając taryfy. Taryfy BWiO S.A. zostały ogłoszone dnia 8 czerwca na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie. Oznaczało to wejście ich w życie z dniem 16 czerwca 2018 r.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Rada Miejska w Bogatyni w celu złagodzenia skutków podwyżek cen wody i ścieków przed ich wejściem w życie podjęła uchwałę o nowych dopłatach dla grupy taryfowej gospodarstwa domowe. Wysokość wprowadzonych nowych dopłat do cen wody i ścieków zagwarantowała, że podwyżek dla mieszkańców miasta i gminy Bogatynia nie będzie, o czym niezwłocznie informowaliśmy w treści zamieszczonego na naszej stronie internetowej komunikatu.

 

Bogatynia dnia 21 czerwca 2018 r.

Zarząd Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A