Skip to content
 
Jakość wody - I półrocze 2008
23.12.2008.
KOMUNIKAT  BOGATYŃSKICH WODOCIĄGÓW I OCZYSZCZALNI S.A ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI  MIASTA I GMINY BOGATYNIA

 

Norma

ZUW Zatonie

SUW Posada

Badania

 

31,03,2008(fiz –ch)

07.04 (bakt)

woda surowa

29,01,2008

woda uzdatniona

08,04,2008

woda uzdatniona

31,03,2008

woda uzdatniona

08,04,2008

woda uzdatniona

Godz poboru

 

10,50

8,40

8,15

9,10

8,22

0LKB  220C +/- 2

100

>100

3

3

1

2

LKB 360C  +/-2

50

50

4

12

0

3

Bakt. Grupy coli

0

7

0

0

0

0

Escherichia coli

0

2

0

0

0

0

Enterokoki

0

0

0

0

0

0

Clostridium perfringens

0

20

0

0

0

0

Barwa

15mg/ l Pt

18

3

5

<0,6

2

Mętność

1NTU

4,5

0,48

0,80

0,11

0,13

PH

6,5-9,5

7,5

7,1

7,6

7,0

6,9

Przewodność

2500μS/cm

174

200

211

218

2112

Zapach

Akc.

Akc

Akc

Akc

Akc

Akc

Amonowy jon

0,50mg/l

<0,089

<0,089

<0,089

<0,089

<0,089

Azotany

50mg/l

9,8

11,2

10,8

9,3

11,2

Azotyny

0,50mg/l

<0,047

<0,047

<0,047

<0,047

<0,047

Chlor wolny

0,3 mg/l

-

0,3

0,3

0,2

0,4

Glin

0,200 mg/l

-

0,02

0,168

0,069

0,019

Mangan

0,050 mg/l

0,165

<0,026

0,027

<0,026

<0,026

Żelazo

0,200 mg/l

0,141

0,024

0,014

0,097

0,016

Chlorki

250mg/l

-

-

15,3

-

18,9

Siarczany

250mg/l

-

-

42,0

-

40

Twardość

60-500mg/l

-

-

73

-

64

Fluorki

1,5mg/l

-

-

0,14

-

0,16

Magnez

125 mg.l

-

-

19,2

-

8,7

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

Norma

Bogatynia- ul. Chopina - przepompownia

Sieniawka – przepompownia

Badania

 

29.01.2008

06.02.2008

08.04.2008

31.03.2008

24.06.2008

Godz poboru

 

9,45

10,45

9,50

11,30

0LKB  220C +/- 2

100

2

1

0

2

LKB 360C  +/-2

50

0

0

1

7

Bakt. Grupy coli

0

0

0

0

0

Escherichia coli

0

0

0

0

0

Enterokoki

0

0

0

0

0

Clostridium perfringens

0

0

0

0

0

Barwa

15mg/ l Pt

4

3

4

5

Mętność

1NTU

0,77

0,38

0,37

0,98

PH

6,5-9,5

6,6

6,9

7,1

7,1

Przewodność

2500μS/cm

287

274

205

228

Zapach

Akc.

Akc

Akc

Akc

Akc

Amonowy jon

0,50mg/l

<0,089

<0,089

<0,089

0,09

Azotany

50mg/l

30,8

7,7

<3,857

8,4

Azotyny

0,50mg/l

<0,047

<0,047

<0,047

<0,047

Chlor wolny

0,3 mg/l

0,3

0,3

0,3

0,2

Glin

0,200 mg/l

0,020

0,029

0,107

0,155

Mangan

0,050 mg/l

<0,06

<0,026

<0,026

0,044

Żelazo

0,200 mg/l

0,144

0,090

0,099

0,143

Chlorki

250mg/l

-

16,7

-

-

Siarczany

250mg/l

-

62

-

-

Twardość

60-500mg/l

-

98

-

-

Fluorki

1,5mg/l

-

0,12

-

-

Magnez

125 mg.l

-

11,4

-

-

 

 

       

 

                                                                 

                                                                                   

 

Norma

ujęcie Jasna Góra
ujęcie nr 1 i nr 2 Opolno Zdrój

Badania

 

18.03.2008

31.03.2008

Ul. Górska 15

08.04

Ul. Sportowa 2

18.03.2008

31.03.2008

UJ. Nr 1

k.lewa

18.03.2008

31.03.2008

UJ. Nr 1

k.prawa

18.03.2008

31.03.2008

SP-Oddział Przedszkolny

08,04

DPS

ul. Parkowa

Godz poboru

 

9,50

10,10

8,20

8,25

9,15

9,15

0LKB  220C +/- 2

100

0

0

2

2

1

5

LKB 360C  +/-2

50

0

1

1

0

0

1

Bakt. Grupy coli

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia coli

0

0

0

0

0

0

0

Enterokoki

0

0

0

0

0

0

0

Clostridium perfringens

0

0

0

0

0

0

0

Barwa

15mg/ l Pt

<0,6

<0,6

<0,6

<0,6

<0,6

2

Mętność

1NTU

0,10

0,14

0,08

0,08

0,12

0,09

PH

6,5-9,5

7,9

6,7

7,0

7,0

6,8

6,7

Przewodność

2500μS/cm

165

212

218

218

191

186

Zapach

Akc.

Akc

Akc

Akc

Akc

Akc

Akc

Amonowy jon

0,50mg/l

<0,089

<0,089

<0,089

<0,089

<0,089

<0,059

Azotany

50mg/l

15,5

5,4

19,2

18,1

17,0

5,1

Azotyny

0,50mg/l

<0,047

<0,047

<0,047

<0,047

<0,047

<0,047

Chlor wolny

0,3 mg/l

0,3

0,1

0,4

0,5

0,2

0,1

Glin

0,200 mg/l

-

0,055

-

-

-

<0,019

Mangan

0,050 mg/l

<0,026

<0,026

<0,026

<0,026

<0,026

<0,026

Żelazo

0,200 mg/l

0,020

0,011

0,049

0,045

0,015

0,013

Chlorki

250mg/l

-

33

-

-

-

10,9

Siarczany

250mg/l

-

54

-

-

-

48

Twardość

60-500mg/l

-

65

-

-

-

65

Fluorki

1,5mg/l

-

0,27

-

-

-

0,12

Magnez

125 mg.l

-

4,6

-

-

-

6,8