Skip to content
 
Ogłoszenie - wyłonienie wykonawcy
Inwestycje
22.07.2011.

W dniu 30 maja 2011r. doszło do wyłonienia wykonawcy inwestycji – „Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kościuszki w Bogatyni”.
Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ul. Podwale 12a, 59-920 Zgorzelec.

 
Ogłoszenie - wyłonienie wykonawcy
Inwestycje
22.07.2011.

W dniu 16 maja 2011r. doszło do wyłonienia wykonawcy inwestycji  – „Odbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Markocicach rejon ul. Górna, Nadrzeczna, Leśna, Główna”.
Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ul. Podwale 12a, 59-920 Zgorzelec.

 
Wymiana sieci wodociągowej
Inwestycje
30.09.2009.

Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

 

           W ostatnim czasie BWiO S.A prowadziło inwestycje wymiany sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami. Chcemy poinformować państwa o tym co i gdzie zostało wykonane:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Czerwonej i Bojowników w Bogatyni

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 110 tys

Zadanie rozpoczęto 22.06.2009 r

Zadanie ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie oraz likwidację zbiorników bezodpływowych .

W związku z tym iż teren ten jest objęty strefą konserwatorską prace przy realizacji zadania zostały wstrzymane do momentu ustanowienia nadzoru Konserwatorskiego . Planowany termin kontynuacji prac od 07.09.2009 r

2.Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji nr 3,5 i bazy ZTiST przy ul Dworskiej w Bogatyni

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 230 tys

Zadanie rozpoczęto:  07.2009 r

Zadanie zakończono: 09.2009 r

Zadanie ma na celu wymianę sieci wodociągowej ø150 która jest rurociągiem wyeksploatowanym i przysparzającym wielu problemów z utrzymaniem parametrów jakościowych i fizykochemicznych dostarczanej wody .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe na odcinku ul Dworskiej oraz zostanie wykonane nowe przyłącze do budynków po byłej Szkole Podstawowej nr 2

Istniejący rurociąg jest wymieniony na PEHD 160 na odcinku od skrzyżowania ul Nadbrzeżna – Turowska poprzez ul Dworską do budynku byłej Szkole Podstawowej nr 2  .

Na sieci jest montowana armatura światowego i sprawdzonego producenta którym są Hawle oraz AVK.

Realizacja zadania zapewnia właściwą ochronę p.poż. na całej długości wymienianej sieci oraz poprawi parametry dostarczanej wody  .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe ze stalowych na PE.W związku z tym iż budynki nr 3,5 i bazy ZTiST przy ul Dworskiej w Bogatyni nie posiadają przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej , w ramach zadania zostanie wybudowany odcinek sieci oraz indywidualne przyłącza kanalizacji sanitarnej . Pozwoli to na uregulowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie a także pozwoli na likwidację bezodpływowych zbiorników – szamb .

Łączna długość wymienianej sieci wodociągowej : ok. 350 mb

Łączna długość wymienianych przyłączy wodociągowych : ok. 100 mb

Długość sieci kanalizacji sanitarnej : ok. 180 mb

Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej : ok. 150 mb

Przykładowy obraz

 

3.Awaryjna wymiana sieci wodociągowej w ul Rolniczej w Sieniawce

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 400 tys

Zadanie rozpoczęto 10.07.2009 r

Szacowany termin zakończenia 21.08.2009

Zadanie ma na celu wymianę sieci wodociągowej ø100 która jest rurociągiem wyeksploatowanym i przysparzającym wielu problemów z utrzymaniem parametrów jakościowych i fizykochemicznych dostarczanej wody .

Istniejący rurociąg zostanie wymieniony na PEHD 125 na odcinku od posesji nr 5 przy ul Rolniczej do bazy transportowej PKS w Sieniawce. Na sieci jest montowana armatura światowego i sprawdzonego producenta którym są Hawle oraz AVK.

Realizacja zadania poprawi ochronę p.poż. na całej długości ul Rolniczej oraz poprawi parametry dostarczanej wody .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe ze stalowych na PE.

W ramach zadania zostanie wykonany odczep dla drugostronnego zasilania m. Porajów w rejonie ul Stawowej .

Łączna długość wymienianej sieci : ok. 750 mb

Łączna długość wymienianych przyłączy : ok. 400 mb

Prowadzenie prac jest utrudnione z uwagi na duży ruch kołowy w kierunku granicy Państwa. 

4.Wymiana sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul Stawowej

Źródło finansowania : wkład pieniężny w kwocie 150 tys

Zadanie rozpoczęto:  05.2009 r

Zadanie zakończono: 07.2009 r

Zadanie miało na celu wymianę sieci wodociągowej ø100 która jest rurociągiem wyeksploatowanym i przysparzającym wielu problemów z utrzymaniem parametrów jakościowych i fizykochemicznych dostarczanej wody .

Istniejący rurociąg został wymieniony na PEHD 125 na odcinku od skrzyżowania ul Poniatowskiego - Stawowa do posesji nr 6b przy ul Stawowej . W ramach zadania dodatkowo wykonano wymianę istniejącej sieci połączeniowej od ul Stawowej do ul Leśnej .

Przy realizacji zastosowano nowatorską metodę wymiany sieci przy użyciu przewiertu sterowanego i wciągania bezpośredniego rury przewodowej . Tak prowadzone prace pozwoliły obniżyć koszty wykonania zadania oraz zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców.

Na sieci jest montowana armatura światowego i sprawdzonego producenta którym są Hawle oraz AVK.

Realizacja zadania zapewniła ochronę p.poż. na całej długości ul Stawowej – Leśnej – Bocznej w Porajowie oraz poprawi parametry dostarczanej wody  .

W ramach zadania zostaną wymienione wszystkie przyłącza wodociągowe ze stalowych na PE.

Łączna długość wymienianej sieci : ok. 300 mb

Łączna długość wymienianych przyłączy : ok. 100 mb

W ramach zadania wykonano wymianę istniejących odczepów kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji przy ul Stawowej. Stare wyeksploatowane betonowe rury zostały wymienione na PCV .

W ramach zadania wykonano nowe odczepy od sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zakończone studniami na terenach działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Przykładowy obraz

 
Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Puszkina
Inwestycje
02.07.2008.
ImageModernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Puszkina w Bogatyni. Nakłady poniesione w roku 2007 wyniosły 320 tys. zł. Zadanie przewiduje się zakończyć w I półroczu 2008 r. Przesunięcie terminu zakończenia robót wynikło z powiększenia zakresu robót o kanalizację deszczową na rzecz Gminy.
 
Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na ul. Turowskiej
Inwestycje
02.07.2008.
ImagePrzebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na ul. Turowskiej w Bogatyni (od ul. Dworskiej do rejonu Oczyszczalni Ścieków). Przystąpiono do realizacji zadania w roku 2007 – poniesione nakłady wyniosły 11 tys. zł. Zadanie zastanie zakończone w I półroczu 2008 r.
 
Narzędziownia wraz z serwisem maszyn i urządzeń
Inwestycje
02.07.2008.
ImageW 2007 r. zmodernizowano pomieszczenia garażowe z których powstała narzędziownia wraz z serwisem maszyn i urządzeń, dzięki temu odnotowujemy bardziej racjonalną gospodarkę narzędziami i urządzeniami co wpływa na ich niezawodność oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji.
 
Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami przy ulicy Opolowskiej
Inwestycje
01.07.2008.
ImageW 2007 r. wykonano przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami przy ulicy Opolowskiej w Bogatyni (od ulicy Kościuszki do przepompowni przy ul. Opolowskiej). Zadanie zrealizowano – łączne nakłady wyniosły 204 tys. zł.
 
Przebudowa - modernizacja sieci wod. - kan. przy ul. Pocztowej
Inwestycje
01.07.2008.
ImagePrzebudowa - modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie budowanej ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Pocztowej w Bogatyni (zadanie zostało zrealizowane, a inwestycja oddana do eksploatacji). Nakłady poniesione w roku 2007 wyniosły 90 tys. zł.. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 753 tys. zł.
 
Przepięcie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej do przykanalików na Osiedlu Markocice
Inwestycje
01.07.2008.
ImagePrzepięcie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej do przykanalików zrealizowanych przez Gminę w ramach budowy kanalizacji sanitarnej – I etap na Osiedlu Markocice. Zadanie kontynuowane zostało zakończone, a nakłady poniesione w roku 2007 wyniosły 33 tys. zł (łączne nakłady wyniosły 402 tys. zł.).
 
Uzbrojenie w sieć wodno  kanalizacyjnej działek budowlanych w rejonie ul. Krzywej  Skłodowskiej
Inwestycje
01.07.2008.
ImageWykonanie uzbrojenia w sieć wodno – kanalizacyjnej działek budowlanych w rejonie ul. Krzywej – Skłodowskiej oraz przebudowa istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Krzywej i Wyspiańskiego w Bogatyni. Rozpoczęto realizację I etapu ul. Krzywej na odcinku od ulicy Skłodowskiej – Kościuszki. Nakłady poniesione wyniosły 278 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2008r.
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 30 z 43